Nanton Senior Pro Rodeo Aug 8 2015 - DynamicPhotography